Garantievoorwaarden

Garantie gaat in per opleverdatum. Wanneer niet alle betalingen voldaan zijn kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie. Geldigheid garantie alleen bij deugdelijke onderhoudsfrequentie. Dit houdt in: jaarlijks reinigen, al naar gelang situatie regelmatig dak schoonmaken om verstoppingen te voorkomen, tijdig schilderen van onderdelen die bloot staan aan weersinvloeden, regelmatig smeren van draaipunten en onderhoud laten plegen aan installatieonderdelen zoals ketels en airconditioninginstallaties. Verborgen gebreken aan de ondergrond uitgesloten (geldt niet voor nieuwbouw geheel uitgevoerd door BDS BOUW). In verband met de aansluitingen van nieuw op oud bij kleinschalige- en/of onderhoudswerkzaamheden geldt een overall garantie van 1 jaar. Onderstaande garanties zijn in dat geval niet van kracht. Serreconstructies zijn niet geheel condensatievrij te garanderen.

Onderdeel Omschrijving Garantietermijn
Constructieonderdelen Heiwerk, fundatie, vloeren, metselwerkwanden, staalconstructie en dakconstructie. 10 jaar
Dakbedekking Dakpannen en bitumineus. Exclusief golfplaten en zinkwerk. 10 jaar
Zinkwerk Goten en dakbedekking. 6 jaar
Beglazing Dit geldt voor verticaal geplaatst glas. Geen garantie op hellend of horizontaal geplaatst glas, gefigureerd glas, glas met roeden, glas t.b.v. industrieel gebruik incl. zwembaden, thermische breuk (donkere vlakken direct geplaatst voor of achter het glas). Schilderwerk, kitwerk en/of rubbers rondom beglazing moet in goede conditie verkeren. Voor glas in draaiende delen geldt een garantie van 1 jaar. 10 jaar (aflopend)
Gevelbekleding, metaal Garantie geldt alleen voor corrosie. 10 jaar
Gevelbekleding, kunststof Rockpanel, Trespa, Werzalit, Keralit, e.d. 5 jaar
Gevelbekleding, hout Garantie geldt alleen voor hardhout en/of verduurzaamd hout. 5 jaar
Kozijnen, hout Garantie geldt alleen voor hardhouten kozijnen. 10 jaar
Kozijnen, kunststof   10 jaar (aflopend)
Kozijnen, aluminium   10 jaar
Kozijnen, bewegende delen Garantie tegen kromtrekken voor zover sprake is van meer dan 10 mm verschil t.o.v. de loodlijn. 1 jaar
Hang- en sluitwerk   1 jaar
Garage-/overheaddeuren   2 jaar
Trap- en balkonhekwerken   2 jaar
Schilderwerk op nieuw werk   3 jaar
Schilderwerk op bestaand werk   1 jaar
Dekvloeren   3 jaar
Stuc-, spuit- en tegelwerk Garantie geldt niet voor buitentegelwerk. 3 jaar
Kitwerk   3 jaar (aflopend)
Elektrawerk   2 jaar
Verwarming, mechanische ventilatie, gas- en waterinstallatie Tenminste 1 stookseizoen. 2 jaar

Aflopende garantie wil zeggen dat de vergoeding van de kosten voor garantieherstel tot nihil aflopen bij het einde van de garantietermijn. Buiten de garantie vallen ontwerpfouten (indien BDS BOUW geen ontwerp verzorgd heeft), stormschade waarbij windsnelheden gemeten worden hoger dan 20 m/s (windkracht 9), schade door molest, verkleuring, invloed door nabijheid corrosief materiaal en nabijheid van warmtebron, schade ontstaan door oorzaken gelegen buiten de constructie c.q. het gebouw zoals natuurgeweld, oorlog, overstromingen, rampen in welke vorm etc. Aansprakelijkheid vervolgschade uitgesloten.