Disclaimer

Website disclaimer

Bij het maken van de internet-site www.bdsbouw.nl hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gezien de aard van de informatie, die op deze site wordt verstrekt, is het mogelijk, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. BDS Bouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie, die op deze site wordt verstrekt. Verder komen op deze site verwijzingen voor naar enkele andere internet-sites, die niet door BDS Bouw worden onderhouden en waarover BDS Bouw ook geen controle heeft. Deze verwijzingen dienen om snel en gemakkelijk meer informatie over bepaalde zaken te kunnen vinden. BDS Bouw draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die op die internet-sites wordt aangeboden. Artikelen van deze site mogen alleen worden overgenomen met vermelding van de bron van de informatie.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. BDS Bouw staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door BDS Bouw niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.